Ngày 1 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Năm
1
🌙 Tháng Tám
14
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm