Ngày 1 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Tám
25
Năm Bính Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm