Ngày 1 tháng 10 năm 2016

☀ Thứ Bảy
1
🌙 Tháng Chín
1
Năm Bính Thân
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm