Ngày 1 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Chín
26
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm