Ngày 1 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Chín
25
Năm Canh Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm