Ngày 1 tháng 12 năm 1935

☀ Chủ Nhật
1
🌙 Tháng Mười Một
6
Năm Ất Hợi
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm