Ngày 1 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Tư
1
🌙 Tháng Mười
26
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm