Ngày 1 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Chạp
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm