Ngày 1 tháng 2 năm 1955

☀ Thứ Ba
1
🌙 Tháng Giêng
9
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm