Ngày 1 tháng 2 năm 1995

☀ Thứ Tư
1
🌙 Tháng Giêng
2
Năm Ất Hợi
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm