Ngày 1 tháng 2 năm 2010

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Chạp
18
Năm Kỷ Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm