Ngày 1 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Giêng
16
Năm Canh Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm