Ngày 1 tháng 3 năm 2024

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Giáp Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm