Ngày 1 tháng 7 năm 1935

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Ất Hợi
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm