Ngày 1 tháng 8 năm 2020

☀ Thứ Bảy
1
🌙 Tháng Sáu
12
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm