Ngày 1 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Ba
1
🌙 Tháng Bảy
14
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm