Ngày 1 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Bảy
1
🌙 Tháng Bảy
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm