Ngày 1 tháng 9 năm 1943

☀ Thứ Tư
1
🌙 Tháng Tám
2
Năm Quý Mùi
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm