Ngày 10 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Ba
10
🌙 Tháng Chạp
15
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm