Ngày 10 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Mười Một
21
Năm Đinh Dậu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm