Ngày 10 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Chín
26
Năm Ất Mùi
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm