Ngày 10 tháng 11 năm 1992

☀ Thứ Ba
10
🌙 Tháng Mười
16
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Tân Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm