Ngày 10 tháng 12 năm 1955

☀ Thứ Bảy
10
🌙 Tháng Mười
27
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm