Ngày 10 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Mười Một
17
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm