Ngày 10 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Mười Một
5
Năm Canh Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm