Ngày 10 tháng 2 năm 1943

☀ Thứ Tư
10
🌙 Tháng Giêng
6
Năm Quý Mùi
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm