Ngày 10 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Tư
10
🌙 Tháng Giêng
26
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm