Ngày 10 tháng 3 năm 1992

☀ Thứ Ba
10
🌙 Tháng Hai
7
Năm Nhâm Thân
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Quý Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm