Ngày 10 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Ba
18
Năm Ất Sửu
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm