Ngày 10 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Tư
6
Năm Kỷ Hợi
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm