Ngày 10 tháng 6 năm 1928

☀ Chủ Nhật
10
🌙 Tháng Tư
23
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm