Ngày 10 tháng 7 năm 1958

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Năm
24
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm