Ngày 10 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Bảy
23
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm