Ngày 10 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Ba
10
🌙 Tháng Tám
8
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm