Ngày 11 tháng 10 năm 1925

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Tám
24
Năm Ất Sửu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm