Ngày 11 tháng 10 năm 1935

☀ Thứ Sáu
11
🌙 Tháng Chín
14
Năm Ất Hợi
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm