Ngày 11 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Bảy
11
🌙 Tháng Chín
24
Năm Quý Dậu
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm