Ngày 11 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm