Ngày 11 tháng 12 năm 1960

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Mười
23
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm