Ngày 11 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Giêng
18
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm