Ngày 11 tháng 2 năm 2000

☀ Thứ Sáu
11
🌙 Tháng Giêng
7
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm