Ngày 11 tháng 2 năm 2016

☀ Thứ Năm
11
🌙 Tháng Giêng
4
Năm Bính Thân
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm