Ngày 11 tháng 3 năm 1928

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Hai
20
Năm Mậu Thìn
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm