Ngày 11 tháng 3 năm 1958

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Giêng
22
Năm Mậu Tuất
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm