Ngày 11 tháng 3 năm 1960

☀ Thứ Sáu
11
🌙 Tháng Hai
14
Năm Canh Tí
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm