Ngày 11 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Tư
24
Năm Mậu Tuất
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm