Ngày 11 tháng 6 năm 1963

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Tư (nhuận)
20
Năm Quý Mão
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Đinh Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm