Ngày 11 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Năm (nhuận)
19
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm