Ngày 11 tháng 7 năm 1943

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Sáu
10
Năm Quý Mùi
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm