Ngày 11 tháng 7 năm 2020

☀ Thứ Bảy
11
🌙 Tháng Năm
21
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm